Bookmark and Share

Nøglepladser for projektet

Projektet vil tage udgangspunkt i en række af de storgårde og bebyggelsescentre fra det 1. årt. e.Kr., som kan formodes at have fungeret som regionale centre for den førkristne kult. De omfatter storgårdene ved Tissø og Toftegård på Sjælland, den formodede storgård ved Hoby på Lolland, samt det store bebyggelsescenter ved Gudme på Fyn. Nye tolkninger af disse pladser indikerer, at de rummer centrale brikker til belysning af dels de religiøse ritualers form og indhold, dels kontrollen med kultstederne tilknyttet elitens residenser i det 1. årtusinde e.Kr.