Bookmark and Share

Udvalgt litteratur om Gudme og Lundeborg

 

 

1985          

 

Johansen, F. (1985): En romer I sølv fra Gudme på Fyn. Nyt fra Nationalmuseet 29.

 

Kromann, Anne og Peter Vang Petersen (1985): Romerske mønter,

skattefund og jernalderhuse – Fra et rigdomscenter på Sydfyn. Nationalmuseets Arbejdsmark 1985.

 

Thrane, Henrik (red) (1985): Gudme problemer: beretning fra et bebyggelsesarkæologisk

symposium  på Hollufgård afholdt den 24.-25. oktober 1984

 

 

1987         

 

Thomsen, P.O. (1987): Havn og handelsplads. SKALK 1987/5

 

 

1988         

 

Petersen, Peter Vang (1988): Gudme II, en guldskat i hus! I: Årbog for Svendborg & Omegns Museum 1988, s. 42-51

 

 

1991         

 

Kromann, A., P. O. Nielsen, K. Randsborg, P.V. Petersen & P.O. Thomsen (1991) Gudme og Lundeborg et fynsk rigdomscenter i jernalderen. Nationalmuseets Arbejdsmark 1991, s. 144 -161. København

 

Michaelsen K.K. & Per O. Thomsen (1991): Broholmskatten. Historien om et guldfund. Årbog for Svendborg & Omegns Museum 1991, s. 8-23.

 

 

1993         

 

Thomsen, P.O. Blæsild, B., Hardt, N. og Michaelsen, K.K. (1993): Lundeborg en handelsplads fra jernalderen. Svendborg

 

Thrane, Henrik (1993a): Guld, Guder og Godtfolk. Nationalmuseet

 

Thrane, Henrik (1993b): Guld, guder og godtfolk: et magtcentrum fra jernalderen ved Gudme og Lundeborg.

 

 

1994          

 

Nielsen, P.O., K. Randsborg, H. Thrane (red) (1994): The Archaeology of Gudme and Lundeborg. Papers presented at a conference at Svendborg, October 1991. Arkæologiske Studier, Volume X, København.

 

Sørensen, Palle Østergaard (1994): Gudmehallerne. Kongeligt byggeri fra jernalderen. Nationalmuseets Arbejdsmark 1994, s. 25-39.

 

 

1995         

 

Jørgensen, Lars (1995c): The warrior aristocracy of Gudme: The emergence of landed aristocracy in Late Iron Age Denmark. I: Resi, Heid Gjøstein (red): Produksjon og samfunn. Om erhverv, spesialisering og bosetning i Norden i 1. årtusin e. Kr. Beretning fra 2. nordiske jernaldersymposium på Granavolden Gjæstgiveri 7.-10. mai 1992. Oslo, s. 205-220.

 

 

1996         

 

Michaelsen, K. Kjer & Sørensen, P. Østergaard (1996): Tusindvis af stolpehuller, uafbrudt bebyggelse i Gudme fra 3. årh. e.Kr. til vikingetid. Årbog for Svendborg og Omegns Museum.

 

 

2000          

 

Sørensen, P. Ø., 2000: Detektorfundene fra Gudme og den di­gitale arkæologi. In: M. B. Henriksen (red.), Detektorfund – Hvad skal vi med dem. Rapport fra et bebyggelseshistorisk seminar på Hollufgård den 26. oktober 1998. Skrifter fra Odense Bys Museer 5, 69-79. Odense.

 

 

2001          

 

Jørgensen, Lars (2001): From tribute to the estate system, 3rd-12th century. I: B. Arrhenius (red): Kingdoms and Regionality. Transactions from 49th Sachsensymposium 1998 in Uppsala. Theses and papers in Archaeology B:6. Stockholm, s. 73-82.

 

Sørensen, P. Ø., (2001): Bebyggelsen på Gudme III. Årbog for Svendborg & Omegns Museum 2000, s. 24-35. Svendborg.

 

 

2003          

 

Sørensen, P. Ø. (2003): Gudme. Catalogue texts (Kat. 7.8­7.17). In: L. Jørgensen (ed.), The spoils of victory – the North in the shadow of the Roman Empire. Copenhagen.

 

 

2006          

 

Sørensen, P. Ø. (2006): Nye undersøgelser ved Sehesteds “mål­tidspladser” i Gudme. Årbog for Svendborg & Omegns Museum 2005, 15-28. Svendborg.

 

 

2007

 

Thrane, Henrik (2007): Guldrige Gudme i folkevandringstiden – efter 20 års forskning. I: Ingemar Nordgren (red): Kult, Guld och Makt. Göteborg, s. 258-271

 

 

2008         

 

Pentz, P. & Sørensen, P. Ø. (2008): Ødelagt kultbæger. Skalk 2008:5, 24-26. Aarhus

 

 

2010          

 

Sørensen, Palle Østergaard (2010): The Political and religious Centre at Gudme og Funen in the late Roman and Germanic Iron Ages – Settlements and central halls.  Probleme der Küstenforschung im Südlichen Nordseegebiet 33. Harnagel Kolloqvium, Bad Bederkese 2007, pp. 186-198.

 

 

2011

 

Jørgensen, Lars (2011): Gudme-Lundeborg on Funen as a model for northern Europe? In: The Gudme/Gudhem phenomenon: Papers presented at a workshop organized by the Centre for Baltic and Scandinavian Archaeology (ZBSA), Schleswig April 26th and 27th, 2010, s. 77-89