Bookmark and Share

Dalby Hals - Tissøkompleksets havn

 

I foråret 2012 udgravede arkæologer fra Nationalmuseet anløbspladsen til Tissøkomplekset, beliggende ved Dalby Hals, Vestsjælland.  

 

I årene forinden modtog Nationalmuseet mange fine detektorfund fra området, og på baggrund af fundenes fine karakter indledte museets arkæologer en undersøgelse i området. Metaldetektorfundene omfatter, blandt andet, støbetapper af bronze, smedeaffald, patricer til at lave fibler af Terslevtype, nøgler, bronzeperler, mønter og meget andet. Også glasfragmenter fra importerede frankiske drikkebægre og blymodeller til nøglefremstilling blev fundet ved detektorafsøgningerne.  

 

Pladsen er beliggende bag Reersø, der i dag er landfast med Sjælland. I vikingetiden bestod Reersø af op til flere mindre øer, hvilket gør at man har kunne sejle indenom ø-gruppen, og videre ind af Halleby Å til Tissøkomplekset.

 

 

 

Dalby Hals er beliggende ved udløbet af Halleby Å. © Naturpark Aamosen

 

Under udgravningen blev der udlagt to felter, under formodning om, at der kunne ligge et grubehusfelt i forbindelse med anløbspladsen. 

 

Det første felt, tættest på strandkanten, viste sig at være næsten anlægstomt, kun få kogestensgruber blev erkendt i fladen. I næste felt, længere oppe ad skråningen, fremkom diverse anlæg og stolpehuller, som krævede en nærmere undersøgelse. Her blev erkendt et par grubehuse, gruber og en enkelt mindre stolpebygning.Søm, nagler, en jernnøgle, forarbejdede dyreknogler, hestekæber, keramik og meget andet fremkom i anlæggene. Ligesom der med metaldetektor blev fundet beklippede Dirhems, støbetapper, og diverse smykkefragmenter af sølv og bronze under udgravningen.   

Fragment af et sølvarmbånd med slangemotiver. Foto: Pia Brejnholt, Nationalmuseet
Rektangulær ornamenteret pladefibel. Foto: Pia Brejnholt, Nationalmuseet