Bookmark and Share

Litteratur omhandlende kongsgården ved Tissø

 

Herunder kan du klikke på udvalgte emner for at få adgang til artiklerne som pdf. 

 

1957       

Skjelborg, Aage (1957): Mystik omkring en sø. Skalk 1957/2, s. 7-8

 

1964       

Ramskou, Torkild (1964): Fem kedler og en sø. Skalk 1964/1, s. 8-9

 

1970        

Behrend, Rikke, (1970): Sværd må man have. Skalk 1970:3

 

1977        

Andersen, Steen Wulf (1977): To kilo guld. Skalk 1977/3, s. 4-7.

Munksgaard, Elisabeth (1977): En guldhalsring fra Nordvestsjælland. Fra Holbæk Amt, Holbæk 1977, s. 7-20

 

1979      

Jørgensen, M.S. & Poulsen, P. (1979): Arkæologiske udgravninger omkring en vejforlægning ved Halleby Å.

Antikvariske studier 3, s. 224-225.

 

1981      

Bennike, P. & Christoffersen, J. (1981): Et hoved kortere. SKALK 1981/3, s. 10-13.

 

1984        

Poulsen, Per (1984): Tissø 1978-83. I: Jens Tyge Møller, Mogens Schou Jørgensen og Jytte Høstmark (red): Arkæologi og geofysiske sporingsmetoder. Working Papers 14, Nationalmuseet, Copenhagen. s. 154-157

 

1995      

Jørgensen, Lars & Sørensen, Palle Østergaard (1995): Den gådefulde sø. SKALK 1995/6, s. 5-10.

 

1996      

Jørgensen, Lars og Pedersen, Lisbeth (1996): Vikinger ved Tissø. Gamle og nye fund fra et handels- og håndværkscenter. Nationalmuseets Arbejdsmark 1996. København, s. 22-36.

 

1998        

Jørgensen, Lars (1998): En storgård fra vikingetid ved Tissø, Sjælland - en foreløbig præsentation. I: Lars Larsson & Birgitta Hårdh (eds.), Centrala Platser - Centrala Frågor, Acta Archaeologica Lundensia Ser. In 8°, No. 28, Lund, s. 233-248.

 

1999        

Jørgensen, Lars (1999): Der Herrenhof am Tissø. Archäologie in Deutchland 1999:2, s. 62-63.

Jørgensen, Lars & Pedersen, Lisbeth (1999): Vikingerne ved søen. SKALK 1999:1, s. 5-11.

 

2000      

Jørgensen, Lars (2000a): Storgården ved Tissø. Tolkning af aktivitetsområder og anlæg på grundlag af detektorfundene fra pløjelaget. Skrifter fra Odense Bys Museer Vol. 5, s. 61-67. Odense.

Jørgensen, Lars (2000b): Stormand og gode ved Tissø. I: Vor skjulte kulturarv. Til hendes majestæt dr. Margrethe II 16. april 2000, København, s. 134-135.

 

2001        

Jørgensen, Lars (2001): From tribute to the estate system, 3rd-12th century. A proposal for the economic development of the magnates’ residences in Scandinavia based on settlement structure from Gudme, Tissø and Lejre. I: B. Arrhenius (red): Kingdoms and Regionality. Transactions from 49th Sachsensymposium 1998 in Uppsala. Theses and papers in Archaeology B:6. Stockholm, s. 73-82.

Pedersen, Anne (2001): A Striding Man from Tissø – a rare imitation of Charlemagne’s Dorestad-coinage, Nordisk Numismatisk Årsskrift 1994-96, s. 22-40.

Pedersen, Lisbeth (2001): ”Som perler på en snor”. Kulturmiljøer fra Store Åmose til Storebælt. Fra Holbæk Amt. Historisk samfund for Holbæk Amt. De Kulturhistoriske museer i Holbæk Amt.  Holbæk, s. 35-66.

 

2002        

Albrethsen, Svend E. (2002): Hvad landevejen gemte – en gravplads fra vikingetid ved Bakkendrup, Sjælland. I: John Pind (red): Drik - og du vil leve skønt, festskrift til Ulla Lund Hansen på 60-årsdagen 18. august 2002. Publications from the National Museum vol. 7, s. 227-238.

Jørgensen, Lars (2002): Kongsgård – kultsted – marked. Overvejelser omkring Tissøkompleksets struktur og funktion. I: Kristina Jennbert et al (red): Plats och Praxis: Studier av nordisk förkristen ritual. Vägar til Midgård 2. Lund, s. 215-247.

Heinemeier, Jan (2002a): AMS 14C dateringer, Århus 2001. AUD 2001, København, s. 263-266.   

Heinemeier, Jan (2002b): Resultater for 14C, AAR-7954, -7955 og -7956 Bulbrogård. Århus.

Thomsen, Lone Gebauer 2002: Sidegevinst. Skalk 2002/2, s. 30-32

 

2003        

Albrethsen, Svend E. (2003): Vikingetidsgravpladsen ved Bakkendrup. I: Lisbeth Pedersen (red.) 2003: Tissø og Åmoserne - kulturhistorie og natur. Fra Holbæk Amt. Årbog for kulturhistorien i Holbæk Amt 2003, s. 76-69.

Jørgensen, Lars (2003a): Manor and Market at Lake Tissø in the Sixth ti Eleventh Centuries: The Danish ”Productive” Sites. I: Tim Pestell & Katharina Ulmschneider (red): Markets in Earley Medieval Europa. Trading and “Productive” Sites, 650-850. Macclesfield. s. 175-207.

Jørgensen, Lars (2003b): Her mødtes jernalderens og vikingetidens aristokrater. Nyt fra Nationalmuseet, nr. 101, 2003/2004, København, s. 4-8.

Nielsen, Jens (2003): Hvidtekalk. Årets Gang 2003, Kalundborg Museum, s. 64-68

 

2004       

Fischer, Anders (2004): En megaøkse fra Tissøs mudderbund. I: Lisbeth Pedersen (red): Tissø og Åmoserne - kulturhistorie og natur. Fra Holbæk Amt. Årbog for kulturhistorien i Holbæk Amt 2003, s. 45-49.

Jørgensen, Lars, Bican, Josefine Franck, Thomsen, Lone Gebauer & Jensen, Xenia Pauli (2004): Stormænd, købmænd og håndværkere ved Tissø i det 6.-11- årh. I: Lisbeth Pedersen (red.) 2003: Tissø og Åmoserne - kulturhistorie og natur. Fra Holbæk Amt. Årbog for kulturhistorien i Holbæk Amt 2003, s. 50-65.

Pedersen, Lisbeth med bidrag af Niels Poul Dreyer (2004): Tissø – offersø, vandreservoir og rekreativ ressource. I: Lisbeth Pedersen (red): Tissø og Åmoserne - kulturhistorie og natur. Fra Holbæk Amt. Årbog for kulturhistorien i Holbæk Amt 2003, s. 9-26.

 

2005        

Fischer, Anders & Lisbeth Pedersen (2005): Kulturarv i Naturpark Åmosen-Tissø.

Jørgensen, Lars (2005a): Tissø. I: J. Hoops: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Band 30, Berlin, s. 619-624.

Jørgensen, Lars (2005b): Hov og hørg ved Tissø. I T. Capelle & C. Fischer (red.): Ragnarok. Odins verden, Silkeborg, s. 131-142.

Thomsen, Lone Gebauer (2005): Grubehuse på Sjælland i yngre jernalder og vikingetid – med udgangspunkt i materialet fra Tissø-udgravningerne. Cand. mag. Speciale i forhistorisk arkæologi, SAXO-Instituttet, Københavns Universitet. Upubliceret

2006        

Christensen, Mads & Ulrik Schnell (2006): Notat vedrørende undersøgelse af prøver af dekoreret lerklining fra Tissø. Upubliceret.

Gotfredsen, Anne Birgitte (2006): Jagt og husdyrbrug i sen jernalder og vikingetid på stormandssædet ved Tissø. Årets Gang 2005, Kalunborg Museum, s. 28-34

 

Jørgensen, Lars (2006a): På sporet af førkristne offerritualer. In: T. Smekalova & J.S. Jensen (Red.): En hilsen til Olfert Voss, St. Petersburg, s. 40-43.

Jørgensen, Lars (2006b): Tracking down the aristocracy. Distribution patterns and coin use at the Viking manor and market at Lake Tissø, Denmark. I: H.W. Horsnæs & J.C. Moesgaard (eds.): 6th Nordic Numismatic Symposium. Single Finds: the Nordic Perspective. Nordic Numismatic Journal 2000-2002, Copenhagen, s. 190-207.

Lund, Julie (2006): Vikingetidens værktøjskister i landskab og mytologi. Fornvännen, s 323- 341

Malmros, Claus (2006): Vedanatomisk bestemmelse, Bulbrogård. København. Upubliceret Rapport.

Pedersen, Lisbeth, Fischer, Anders, Olsen, Jesper og Bennike, Pia (2006): Vikinger på foryngelseskur. Årets gang 2006, Kalundborg Museum, s. 84-87

 

2007        

Bican, Josefine Franck Bican (2007): Bulbrogård– det første aristokratiske kompleks ved Tissø. En fremlæggelse af Bulbrogård og analyse af aristokratisk arkitektur med udgangspunkt i Bulbrogård. Cand. mag. speciale i forhistorisk arkæologi. København. Upubliceret.

Lynnerup, Niels & Skaarup, Bjørn (2007): Den halshuggede fra Bakkendrup: Hvordan så han ud? Årets gang 2007, Kalundborg Museum, s. 42-43

Pedersen, Lisbeth & Anders Fischer (2007): Tyr fra Tissø - Et offerfund fra jernalderen. I: Årets Gang 2007, Kalundborg Museum, s.14-17

 

Schülke, Almut (2007): Kommunikationslandschaft – Wasserwege versus Landwege im Umfeld des wikingerzeitlichen Zentralplatzes Tissøs, Westseeland. I: F. Biermann & T. Kersting (red.), Siedlung, Kommunikation und Wirtschaft im westslawischen Raum. Beiträge der Sektion zur slawischen Frühgeschichte des 5. Deutschen Archäologenkongresses in Frankfurt an der Oder, 4.-7. April 2005, Weissbach: Beier & Beran, s. 37-55

Thomsen, Lone Gebauer (2007). Grubehuse på Sjælland i yngre jernalder og vikingetid – med udgangspunkt i materialet fra Tissø-udgravningerne. I: Henriette Lyngstrøm (red.) 2007: Specialer i forhistorisk arkæologi 2004-2005. SAXO-Instituttet, Københavns Universitet, København, s. 81-95

 

2008        

Baastrup, Maria; Bican, Josefine Franck; Thomsen, Lone Gebauer & Jørgensen, Lars (2008): ”Højttømret hov og hørg” – Edda-digtningens stormandsresidenser. Nyt fra Nationalmuseet nr. 119, 2008, s. 24-27.

Jørgensen, Lars (2008): Manor, cult and market at Lake Tissø. I: Stefan Brink & Niel Price (eds.), The Viking World, Routledge/Oxon, s. 77-82.

 

2009        

Baastrup, Maria Panum (2009): Småfibler og karolingiske og ottonske typer i Danmark. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 2005. s.209-255.

Baastrup, Maria Panum (2009): Carolingian-Ottonian disc brooches - early Christian symbols in Viking age Denmark. I: U. Freeden, H. Friesinger & E. Warmers (hrsg.) Glaube, Kult und Herrschaft. Phänomene des Religiösen im 1. Jahrtausend. n. Chr. in Mittel- und Nordeuropa. Kolloquien für Vor- und Frühgeschichte 12, Frankfurt, p. 517-528

Bican, Josefine Franck (2009) “Bulbrogård og magtens arkitektur”. I: H. Lyngstrøm & B. Storgaard: Glimt fra en anden verden - specialer I forhistorisk arkæologi 2006 og 2007 fra København Universitet, København, s. 51-61.

Jørgensen, Lars (2009): Pre-Christian cult at aristocratic residences and settlement complexes in southern Scandinavia in the 3rd-10th centuries AD.  I: Glaube, Kult und Herrschaft. Phänomene des Religiösen im 1. Jahrtausend n. Chr. in Mittel- und Nordeuropa. Hrsg.: Uta von Freeden, Herwig Friesinger, Egon Wamers. Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte Band 12, Frankfurt, s. 329-354.

Thomsen, Lone Gebauer (2009): Pit Houses on Zealand in the Late Iron Age and the Viking period – a survey based on the material from the excavation at Tissø. I: Glaube, Kult und Herrschaft. Phänomene des Religiösen im 1. Jahrtausend n. Chr. in Mittel- und Nordeuropa. Hrsg.: Uta von Freeden, Herwig Friesinger, Egon Wamers. Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte Band 12, Frankfurt. Römisch-Germanische Kommission des Deutsche Arch. Instituts. Bonn, s. 501-510

 

2010        

 Bican, Josefine Franck (2010): Bulbrogård, the first aristocratic complex at Tissø - and a new approach to the aristocratic sites. I: Gedächtnis-Kolloquium Werner Haarnagel (1907-1984). Herrenhöfe und die Hierarchie der macht im Raum südlich und ¨stlich der Nordsee von der vorrömischen Eisenzeit bis zum frühen Mittelalter und zur Wikingerzeit. 11.-13. oktober 2007, Burg Bederkesa in Bad Bederkesa. Niedesächsisches Institut für historische Küstenforschung (Hrsg.). Siedlungs- und Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet 33, s. 147-154, Rahden

Jørgensen, Lars (2010a): Førkristen kult og kultanlæg. Fund & Fortid 3, 2010, s. 4-19.

 

Jørgensen, Lars (2010b): Gudme and Tissø. Two magnate’s complexes in Denmark from the 3rd to 11th Cent. AD. I: Babette Ludowici, Hauke Jöns, Sunhild Kleingärtner, Jonathan Scheschkewitz und Matthias Hardt, Trade and Communication Networks of the First Millennium AD in the northern part of Central Europe: Central Places, Beach Markets, Landing Places and Trading Centres. Neue Studien zur Sachsenforschung Band 1, Hannover, s. 273-286.

Jørgensen, Lars (2010c): Førkristne kultpladser - et forskningsprojekt omkring jernalderens og vikingetidens hedenske religion. I: Ændringer og udfordringer. Rapport fra workshop 1 på Nationalmuseet 29. september 2010. s. 130-135

Pedersen, Lisbeth (2010): Høj pris for deres bedrift. Skalk 2010/4, s.7-11.

Thomsen, Lone Gebauer (2010): Grubehusene som væverum? Overvejelser om funktionsbestemmelse af grubehuse. I: Henriette Lyngstrøm, Martin Winther Olesen & Lone Gebauer Thomsen (red.): Smedens Rum 1, Værkstedet. Arbejdsrapport fra seminar den 14. oktober 2010 på Københavns Universitet. Arkæologiske Skrifter 9. Forhistorisk Arkæologi, SAXO-Instituttet, Københavns Universitet, København, s 107-122

Thomsen, Lone Gebauer (2010): From household craft to specialized production – technological and economic aspects of textile production in Denmark in the Late Iron Age and the Viking Period. I: Sabine Karg (ed.): Flax (Linum usitatissimum L.) – a natural resource for food and textiles for 8000 years. Programme and abstracts of the second workshop 28-30 June 2010 at Sonnerupgaard and in the Land of Legends, Denmark. The International FLAX Network. Communicating Culture, Workshop Info 2, Copenhagen, s. 27-30

 

2011       

Gotfredsen, Anne Birgitte & Thomsen, L.G. (2011). Three pit houses at the magnate’s recidence at Lake Tissø. I: L. Boye (ed.) The Iron Age on Zealand. Status and Perspectives. Nordiske Fortidsminder, Series C, volume 8. København, s. 211-220.

Jørgensen, Lars (2011): Forord i Jörgen Johansson: Så byggde de förr. En bok om byggnationen av vikingahuset i Ale. Göteborg

Jørgensen, Anne Nørgård, Lars Jørgensen & Lone Gebauer Thomsen (2011): Assembly Sites for Cult, Markets, Juristiction and Social Relations. Historic-ethnological analogy between North Scandinavian church towns, Old Norse assembly sites and pit house sites of the late Iron Age and Viking Period. I: Archäologie in Scleswig Sachsensymposium Haderslev 2010, s. 95-112.

Petersen, Peter Vang (2011): En Ørnehjelm fra Tissø. Fund & Fortid. Arkæologi for alle. Nr. 2, s. 22-27

Flemming Nielsen (2011): Hjelmkam-krigeren. Fund & Fortid. Arkæologi for alle. 2011 Nr. 2, s. 21.

 

2012        

Baastrup, Maria Panum (2012): Småstykker og fragmenter - om de `manglende´ insulære hængekar fra Danmark. I: Aarbøger for Nordisk Oldkyldighed og Historie 2010, s. 149-159.

Bican, Josefine Franck, Anna Severine Bech and Susanne Klingenberg (2012): ”Pre-Christian Cult Sites – archaeological inverstigations.” I: Hans Chrisitan Gulløv, Peter Andreas Toft & Caroline Polke Hansgaard (red): Challenges and solutions. Nortern Worlds – Report from workshop 2 at the National Museum, 1 November 2011, s. 261-268.

Bican, Josefine Franck (2012a): Bulkister og Bådgrav ved Bulbrogård – en senneolitisk gravplads ved vestbredden af Tissø. I: Aarbøger  for Nordisk Oldkyldighed og Historie 2010, s. 7 – 42.

Bican, Josefine Franck (2012b): ”Forskningsgravning – en nødvendighed”. I: Arkæologisk Forum nr. 26 2012, s. 28-30.

Jørgensen, Lars, Bjarne Grønnnow, Jette Arneborg & Hans Christian Gulløv (2012): At ordne min verden – billeder af inuits og nordboernes mentale landskaber gennem 4500 år. I: Marita Akhøj Nielsen (red.), Grønlands fascinationskraft. Fortællinger om polarforskningen. Et festskrift til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II ved 40-års-regeringsjubilæet 2012, pp. 69-83. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Viborg.

2013       

Baastrup, Maria Panum (2013): Irske lodder. I: Skalk 2013:4. s.12-15

Bican, Josefine Franck (2013): Haller og bygningsritualer – den åbne, rituelle plads ved Fugledegård. I: Henriette Lyngstøm og Lone G. Thomsen (red): I: Vikingetid i Danmark. København 2013, s.127 – 130.

Jørgensen, Lars (2013): Rituelle pladser ved den aristokratiske storgård nær Tissø. I: G. Williams, P. Pentz & M. Wemhof (reds.) Viking. København. s.198-199

Jørgensen, Lars (2013): Offer og Kultplads i Vikingetiden. I: M. Blom et al (reds.) Vinkler på vikingetiden. København. s.78-83

Jørgensen, Lars (2013): Vikingetidens kongsgård ved Tissø. Kult-, samlings- og markedsplads gennem 500 år. I: L. Pedersen (red.) Menneskers veje - kulturhistoriske essays i 100-året for Kalundborg Museum. 2013 s. 1-144

2014

Bican, Josefine Franck (2014): Bulbrogård and Runsa. In : Michael Olausson (ed.) Runsa Borg. Representative Life on a Migration Period Hilltop Site - a Scandinavian Perspective. Papers from the project Runsa Borg Uppland no 2. Tallin 2014 pp. 43-63

Jørgensen, Lars (2014a): Norse Religion and Ritual Sites in Scandinavia in the 6th - 11th century. In:  Kerstin P. Hofmann,    Hermann Kamp und Matthias Wemhoff (eds): Die Wikinger und das Fränkische Reich. Identitäten zwischen Konfrontation und Annäherung. Unter Mitarb. von Nicola Karthaus, München 2014, s. 239-264.

Jørgensen, Lars (2014b): Norse Religion and Ritual Sites in Scandinavia in the 6th - 11th century. In: H.C. Gulløv (ed.): Northern Worlds - Landscapes, Interaction and Dynamics - Proceedings of the the Northern Worlds Conference, Copenhagen 28-30 November 2012 s. 129-150

Jørgensen, Lars (2014c): Ritualplätze am See Tissø. I: G. Williams, P. Pentz & M. Wemhof (reds.) Die Wikinger. Berlin. s.198-200

 

 

Jørgensen, Lars, Sofie L. Albris, Josefine F. Bican, Karin M. Frei, Anne Birgitte Gotfredsen, Peter Steen Henriksen, Sandie Holst, Charlotte Primeau (2014): Førkristne Kultpladser - Ritualer og tro i yngre jernalder og vikingetid. I: Nationalmuseets Arbejdsmark 2014. s. 186-199   

 

2015

 

Henriksen, Peter Steen & Sandie Holst (2015): First evidence of lime burning in southern Scandinavia: Lime kilns found at the royal residence on the west bank of Lake Tissø. In: Danish Journal of Archaeology 2014(3)