Bookmark and Share

Litteratur om Toftegård

 

1994                 Tornbjerg, Svend Åge 1994 Toftegård : en centralplads ved Strøby fra yngre jernalder. 

                          Årbog Køge Museum 1994, 103-110.

 

1995                 Tornbjerg, Svend Åge 1995 Vikingerne ved Tryggevælde. Historisk årbog fra Roskilde amt, 

                          1995, 69-85.

 

1997                 Tornbjerg, Svend Åge 1997 Fra gubbernes verden. SKALK 1997:3, 6-10

 

                          Tornbjerg, Svend Åge 1997 Toftegård ved Strøby : arkæologiske udgravninger 1995-98

                          af en stormandsbebyggelse. Årbog for Køge Museum, 1997, 6-19

 

2000                 Tornbjerg, Svend Åge 2000 Stevnsk stormandsgård fra sen jernalder og vikingetid.

                          Årbog for Historisk Samfund for Præstø Amt, 2000, 63-76.