Bookmark and Share

Projektdeltagere

 

 

 • Lars Jørgensen, forskningsprofessor, Ph.d. ved Nationalmuseet. Projektleder
 • Susanne Klingenberg, museumsinspektør ved Nationalmuseet. Udgravningsleder ved undersøgelserne af bebyggelsen fra ældre romersk jernalder ved  Hoby.
 • Mads Dengsø Jessen, Ph.d. projektforsker, varetager rituel bygningskultur i det 1. årtusinde samt publicering af Toftegård
 • Peter Steen Henriksen, Cand. agro, Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser. Varetager de naturvidenskabelige analyser og tolkning af aflejringer af formodet rituel karakter
 • Inge Schjellerup, Dr. Fil., projektseniorforsker, varetager indsamling og opstilling af analogier til de skandinaviske arkæologiske pladser gennem fund og beskrivelser af etno- arkæologiske og antropologiske rituelle pladser og ritualer
 • Anne Birgitte Gotfredsen, Ph.d. projektforsker, foretager arts- og aldersbestemmelser, analyser af faunamaterialet fra storgårdene ved Tissø og Toftegård, samt offerbrønde på Trelleborg
 • Karin Frei, post.doc. ved Centre for Textile Research/Københavns Universitet. Isotopanalyser af ofrede mennesker fra Trelleborg og Hundstrup Mose
 • Charlotte Primeau, Antropologisk biologi ved Københavns Universitet/Antropologisk Laboratorium. Varetager analyser af humant knoglemateriale fra offerbrøndene på Trelleborg 
 • Ruth Blankenfeldt, Ph.d., Gottorp Slot/Slesvig, forestår bearbejdning og publicering af de ældre gravfund fra Hoby i samarbejde med Susanne Klingenberg
 • Josefine Franck Bican, forskningsassistent, til koordinering af arbejdet med publikationen af stormandskomplekset ved Tissø. Udgravninger ved Tissø og Hoby
 • Sofie Laurine Albris, Ph.d.-studerende indenfor stednavneforskning
 • Sandie Holst, stud.mag., medhjælp til genstande, databaseregistrering, fosfatprøver og hjemmesideredaktør
 • Michael Nørgård Jørgensen, studentermedhjælper
 • Rune M. Greve Pommer, stud.mag., studentermedhjælper