Bookmark and Share

Baggrund & program

 

Baggrund

Man blev rygende uenige om stednavnenes værdi for bebyggelseshistorien ved de nordiske navneforskeres symposium ”Bebyggelsers og bebyggelsesnavnes alder” på Københavns Universitet i 1982. Det kan bl.a. ses i titlen på historikeren Niels Lunds oplæg: ”Bebyggelseshistorien er ikke noget privat slagsmål”. Uenighederne skyldtes bl.a. at man ikke kunne få arkæologiske dateringer til at stemme med forventningen til landsbyers alder ifølge de ældste stednavne.

 

I de sidste 30 år er den arkæologiske viden om bebyggelseshistorien øget dramatisk. I dag har vi en helt anden opfattelse af beboelsen i landskabet som en dynamisk proces og det giver nye muligheder for at forstå de ældste stednavne.

 

Stednavnene fra jernalder og vikingetid er en unik kilde til fortidens kollektive opfattelse af ’steder’. Det overleverede stednavnebillede er fragmenteret, men modsat andre sproglige kilder er navne lokalt forankrede og kan dermed føje vigtige perspektiver til den arkæologiske forståelse af bebyggelse og landskab.

 

Ved dette seminar mødes forskere fra forskellige discipliner, der arbejder med bebyggelsesforandringer i et langt tidsperspektiv, for at diskutere stednavne og bebyggelsesdynamik.

   

Seminaret blev arrangeret af Sofie Laurine Albris på Nationalmuseet. 9. december 2013 med støtte fra Knud og Dagny Gad Andresens Fond

 

 

Program

 

Kl 10:00 - 10:30 Ankomst og kaffe 

Kl 10:30 - 10:45 Velkomst og introduktion ved Sofie Laurine Albris, Nationalmuseet/Nordisk Forskningsinstitut

 

 

Formiddag: Dynamiske perspektiver på bebyggelsesnavne

 

Kl. 10:45 - 11:15 Per Vikstrand, Namnarkivet i Uppsala, Uppsala Universitet: Ortnamnen liv och död under järnåldern.

 

Kl. 11:15 - 11:45 Inge Særheim, Institutt for kultur- og språkvitenskap, Universitetet i Stavanger: Stadnamn og busetnadsutvikling i jernalderen. Eit sørvestnorsk perspektiv.

 

Kl. 11:45 - 12:00 Spørgsmål og diskussion. Ordstyrer: Krister Vasshus, LLE, Universitetet i Bergen

 

Kl. 12:00 - 13:00 Frokost

 

 

Eftermiddag 1: Bebyggelsesdynamik fra et arkæologisk perspektiv

 

Kl. 13:00 - 13:30 Mads K Holst, Forhistorisk Arkæologi, Aarhus Universitet: Bosat og forladt. Bebyggelsesdynamik i det 1. årtusinde e.Kr.

 

Kl. 13:30 - 14:00 Geir Grønnesby, NTNU, Trondhjem: Stabil eller labil - endringer i bosetningsstruktur mellom eldre og yngre jernalder.

 

Kl. 14:00 - 14:30 Niels Algreen Møller, Sydvestjyske Museer: Dynamiske bebyggelser. Vestjylland i ældre jernalder.

 

Kl. 14:30 - 14:45 Spørgsmål og diskussion. Ordstyrer: Peder Gammeltoft, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet

 

Kl. 14:45 - 15:00 Kaffe og kage 

 

 

Eftermiddag 2: Perspektiver på tværs, mikro og makroskala

 

Kl. 15:00 - 15:30 Peder Dam, SAXO-instituttet, Københavns Universitet: Danske stednavnetyper udsat for tværfaglig krydsild.

 

Kl. 15:30 - 16:00 Ola Svensson, Ortnamnsarkivet i Lund: Namn på och vid samlingsplatser - gemenskap genom myt och praktik.

 

Kl. 16:00 - 16:30 Johnny GG Jacobsen, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet: Stednavne og bebyggelsesændriger belyst ud fra middelalderens sognestruktur.

 

Kl. 16:30-16:45 Spørgsmål og diskussion. Ordstyrer: Sofie Laurine Albris, Nationalmuseet/Nordisk Forskningsinstitut

 

 

Kl. 16:45-17:30 Opsamling og afsluttende paneldiskussion ved Lisbeth E Christensen, Odense Bys Museer. Information om Netværket for Bebyggelsesnavneforskning.