Bookmark and Share

Makrofossilanalyser – tæt på vikingernes blótfester

 

I forbindelse med projektets udgravninger bliver der udtaget jordprøver til makrofossilanalyse fra hustomter og ikke mindst fra formodede offerbrønde, samt trækulsfyldte jordlag med spor efter rituelle aktiviteter, som det kendes fra flere aristokratiske vikingetidspladser.

 

Ved disse analyser bliver jordprøverne undersøgt for planterester, der eventuelt kan fortælle noget om, hvad der er foregået i forbindelse med vikingetidens kult. Analyserne kan være med til at vise, om der er rester af rituelle måltider eller måske tegn på brygning af øl, som ifølge de skriftlige kilder blev drukket i store mængder under de rituelle måltider og offerfester – sagaernes blót. Endvidere vil analyserne også kunne fortælle om, hvad der er foregået på storgårdene – For eksempel hvor madlavningen fandt sted, og hvilke planter der stod på vikingernes menu. 


Maltet byg. Rester efter ølbrygning fundet på en vikingetidsboplads ved Thisted i Jylland