Bookmark and Share

Vikingetidens guder

 

Nordisk mytologi er en fællesbetegnelse for de myter og legender der relateres til den førkristne religion. De myter og sagn som mytologien bygger på, blev i vikingetiden overleveret mundtligt, fra slægt til slægt.

 

Det er først i middelalderen at myterne bliver nedskrevet, og da var skrivekunsten knyttet til de kirkelige institutioner. Dette gør, at de som har nedskrevet sagnene, kan have været farvet af deres religion, kristendommen.

 

I dag har vi mulighed for at sammenholde de skriftlige kilder med de arkæologiske fund, og det giver os en mulighed for at finde ud af hvilke guder der var vigtige for vikingerne og dermed hvordan de udøvede deres religion. Ude til venstre kan du læse mere om de enkelte guder. 

 

Du kan læse mere om den hedenske religion og ritualer her