Bookmark and Share

Videoen er produceret af J. Paul Getty Museet, Los Angeles (Californien)

Produktion af romerske sølvbægre

En af de rigeste grave i Nordeuropa fra tiden omkring Kristi fødsel, blev i 1920'erne udgravet ved Hoby på Lolland.  

 

Den begravede var en mand på ca. 30 år og han havde så fine genstande med sig, at der må være tale om en særdeles højtstående person - måske en høvding. Gravgodset bestod blandt andet af et romersk drikkeservice med en hankekop af sølv, en bronzebakke hvorpå der stod en bronzekasserolle, en bronzekande, en bronzesitula samt drikkehornsbeslag. Yderligere var der placeret to meget fine og unikke sølvbægre i graven. 

 

Sølvbægrene er dekoreret med temaer fra den græske digter Homers Iliaden. På bægeret til højre ses trojanernes konge Priamos bønfalde den græske helt Akilleus om sin søn Hektors lig. På bægrets anden side er afbilledet sovende græske soldater. På bægeret til venstre får den græske helt Filoktet vasket sin fod efter et slangebid og på modsatte side, er han afbilledet sammen med Odysseus, som lister Herakles’ bue fra ham, for uden den kunne Troja ikke indtages.

 

Sølvbægrene har på siderne indskrevet det græske navn Cheirisophos, antagelig er det navnet på den mester, som har produceret bægrene til det romerske marked. Yderligere er navnet Silius indridset på undersiden af bægrene. Silius var en romersk militærkommandant i Mainz i 14-21 e.Kr. Hvordan bægrene er havnet i den rige grav på Lolland ved vi ikke, men der kan være tale om en diplomatisk gave til en fyrste eller høvding, som romerne ønskede at lave politiske alliancer med. 

 

I videoen ovenfor kan man se hvordan romerske sølvbægre blev produceret af græske og romerske sølvsmede. 

 

Hobybægrene Foto: Nationalmuseet