Bookmark and Share

Lundeborg – Gudme stormandens handelscenter

I 1986 fandt arkæologerne resterne af Danmarks måske ældste handelsplads ved Lundeborg på Fyn. Den smalle handelsplads Lundeborg var strategisk placeret helt ud til kysten godt 3,5 km fra Gudmehallerne, der hvor Tange Å løber ud i Storebælt. Herfra kunne de handlende nemt komme direkte til pladsen, slå sig ned og handle. Handelspladsen har angiveligt kun været brugt i bestemte sæsoner (forår, sommer og begyndende efterår), idet der ikke er fundet tegn på helårsbeboelse i form af stolpehuller, der angiver beboelseshuse. Det antages, at de handlende i stedet har bosat sig i telte i ”markedsperioden”. Arkæologiske spor vidner om, at der har været aktiviteter i og omkring handelspladsen ved Lundeborg i det 3. og 4. århundrede e.Kr. 

Fundene som vidne

Under udgravningerne af handelspladsen ved Lundeborg fandt man adskillige genstande, der vidner om den menneskelige aktivitet, som har fundet sted på lokaliteten. Værkstedsspor i form af ildsteder, hamre, mejsler, økser og høvljern og råmaterialer som guld, sølv, bronze, jern, ben og træ er blot nogen af de fund, der vidner om konstruktion og handel.    

Den romerske kontakt

På handelspladsen blev der fundet luksusvarer i form af glasperler, det romerske keramik terra sigillata og skår fra romerske drikkeglas. Disse genstande vidner om en nær kontakt til Romerriget. Også råmaterialerne guld, sølv og bronze, som blev brugt i produktion på pladsen, var importvarer.

Handel og fragt

I alt blev der på handelspladsen fundet omkring 180 romerske mønter, en del guld- og sølvbarrer, brudsølv og vægtlodder; genstande som blev brugt af handlende. Mange handlende er formentlig ankommet sejlende. På pladsen er der fundet flere tusinde nye og brugte skibsnagler, som stammer fra klinkbyggede skibe. Noget kunne derfor tyde på, at der på pladsen har været en slags skibsværft, som har stået for reparation og bygning af skibe.