Bookmark and Share

Styregruppen

 

Direktør Per Kristian Madsen, Nationalmuseet (formand)

 

Prof. Olaf Olsen

 

Prof. Dagfinn Skre, Kulturhistorisk Museum, Oslo

 

Museumschef Lene Floris, Nationalmuseet

 

Overinspektør. Poul Otto Nielsen, Nationalmuseet

 

 

Tilforordnede

 

Forskningsprofessor Lars Jørgensen (projektleder), Nationalmuseet

 

Forskningskoordinator Birgit Rønne, Nationalmuseet

 

Jens Kirschmeier Andersen, Centerleder Nationalmuseet