Bookmark and Share

Førkristne kultpladser

Førkristne kultpladser - er et forskningsprojekt om jernalderens og vikingetidens hedenske religion. 

 

Den nordiske mytologis fascinerende univers var indtil for få årtier siden, stort set kun kendt fra den tidlige middelalders skriftlige kilder, hvorimod dens faktiske samspil med datidens befolkning var ukendt. Nye arkæologiske udgravninger og tolkninger betyder imidlertid, at vi i dag kan erkende levn fra menneskenes førkristne ritualer og dermed begynde at forstå, hvorledes den førkristne kult var organiseret i det 1. årtusinde e.Kr. 

 

Projektet tager udgangspunkt i en række af storgårde og bebyggelsescentre, som kan formodes at have fungeret som regionale centre for den førkristne religion. 

 

Herunder kan du læse mere om de enkelte pladser:  

 

Tissø

 

Toftegård

 

Hoby

 

Gudme

Arkæologiske spor på flere stormandsgårde rummer vidnesbyrd om den sene førkristne religion i en periode, hvor den nordiske mytologis gudeverden tager form, og der sker ændringer i religionsudøvelsen. Kultbygninger, offeranlæg og spor efter rituelle handlinger begynder vi nu at kunne identificere arkæologisk.

I videoen herover fortæller forskningsprofessor og projektleder Lars Jørgensen om den ene af projektets nøglepladser – Kongsgården ved Tissø

 

 

 

 

3D-animation af vikingetidens kongsgård ved Tissø

 

Formidlingscenter Fugledegård/Naturpark Åmosen ved Tissø har i samarbejde med Nationalmuseets forskningsprojekt ”Førkristne Kultpladser” fået udarbejdet en 3D-animation, som viser vikingetidens kongsgård omkring år 900 ved Tissø.

 

Siden 1995 har omfattende arkæologiske udgravninger ved Vestbredden af Tissø givet et unikt indblik i, hvordan en af vikingetidens kongsgårde kan have fremtrådt og fungeret. Udgravningen af næsten 100.000 m2 har resulteret i talrige bygninger, værksteder, hegn og genstande, og de ligger til grund for den nye rekonstruktion af kongsgården omkring år 900. Da var det kongelige kompleks en vigtig samlingsplads for store dele af den vestsjællandske befolkning. Ejeren var sandsynligvis en småkonge, som kontrollerede det vestsjællandske område. De flere tusinde arkæologiske fund fra området vidner om tilstedeværelsen af både kongens hird og en flådestyrke ude ved kysten. Samtidig fungerede stedet som Vestsjællands vigtigste kult- og handelsplads i forbindelse med at måske op mod 1000 mennesker fra området i særlige perioder samledes ved kongsgården.

 

3D-animationen er bekostet af Formidlingscenter Fugledegård/Naturpark Åmosen i samarbejde med Nationalmuseets forskningsprojekt "Førkristne Kultpladser". Animationen er udarbejdet af det norske firma Arkikon.

 

På besøgscenter Fugledegård er netop åbnet en ny udstilling “Kongsgård og Kultsted – Vikingerne ved Tissø”. Det er en moderne udstilling, hvor den moderne teknik bruges til at visualisere den fantastiske Kongsgård ved Tissø. For mere information om priser og åbningstider tjek hjemmesiden nedenfor.

 

Du kan finde mere om Formidlingscenter Fugledegård/Naturpark Åmosen og andre af Arkikons 3D-rekonstruktioner på disse links:

 

Formidlingscenter Fugledegård/Naturpark Åmosen: http://naturparkaamosen.dk

 

Arkikon: www.arkikon.no/index.html

 

 

Vikingernes religion

Efterhånden som de nye udgravninger skrider frem, begynder vi at få en bedre forståelse af vikingetidens førkristne religion og de dertil hørende ritualer. I de oldnordiske sagaer og edda-digte, som blev nedskrevet i den tidlige middelalder, omtales offerhandlingerne samlet under betegnelsen blót. Nu kan vi med hjælp fra arkæologien, begynde at forstå den hedenske begrebsverden som blandt andet omfatter blót (ofring), hørg / horgr (offersted /kultbygning) og hov (hallen).

De nordiske Guder

Hvilke guder har man ofret til og hvor. På hjemmesiden vil de forskellige nordiske guder løbende blive kædet sammen med udgravningerne.

Projektplan 2010-2015

Her kan du læse mere om projektets målsætning og forskningsprogram:

 

Projektplan